Psykolog Vejle, Anne Mette Gorrisen

Psykologhjælp til børn og unge

Jeg tilbyder terapi og støttende samtaler til børn, teenagere og yngre voksne.

Jeg har stor erfaring med behandling og psykoterapi inden for følgende psykologiske og psykiatriske problemstillinger:


 • Angst
 • OCD
 • Tristhed, depression og selvmordstanker
 • Lavt selvværd
 • Stress og belastningsreaktioner
 • ADHD / ADD
 • Autisme
 • Skolevægring
 • Svære familierelationer og skilsmisse
 • Pårørende til psykisk sygdom
 • Overgangen fra ungdom til voksenlivet 


Samtaleforløb


Gennem psykologsamtalerne kan du få hjælp til at skabe trivsel og forandring i dit eller dit barns liv. Samtaleforløbet vil have fokus på dine eller jeres aktuelle problemer, udfordringer eller livssituation, som vi sammen vil kortlægge i den første samtale.


Jeg arbejder ud fra videnskabeligt underbyggede metoder med en omsorgsfuld og nærværende tilgang. Det er vigtigt for mig, at samtaleforløbet er i trygge rammer og er meningsfyldt for dem, jeg har i behandling. 


I terapien arbejder jeg overvejende ud fra kognitiv adfærdsterapi og metakognitive principper. Ved behov inddrager jeg også teknikker fra mentaliseringsbaseret terapi i mine konsultationer.


Forskellige former for psykologsamtaler


Forældre og pårørende indgår i samtalerne efter behov. I samtaleforløb med børn deltager forældre mere, jo yngre barnet er.


Ved større børn og unge vil forældrene deltage i starten og løbende blive inddraget i forløbet efter behov. Ud over psykologhjælp til børn og unge tilbyder jeg også forældrerådgivning.


Ved ønske tilbydes samtalerne også over telefon eller online.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale om, hvordan jeg kan hjælpe dig.

En grøn og frodig skov, hvor solen skimmer gennem træerne

Metoder

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi den mest udbredte og anerkendte form for psykoterapi på internationalt plan. Kognitiv adfærdsterapi baserer sig på det forhold, at tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler indbyrdes påvirker hinanden og er med til at opretholde den psykiske problematik.


Dette betyder, at en person kan opfatte en situation som farlig (tanke) og blive bange (følelse), så hjertet slår hurtigere (kropsligt signal) og forsøge at flygte (adfærd). Tilsammen forstærker de fire komponenter hinanden og bekræfter os i, at vi er i fare.


Vi er som mennesker bygget til at reagere på tanker og kroppens alarmsystem. Problemerne opstår, når tankerne og kroppens alarmsystem går i gang, når der ikke er en reel eller sandsynlig fare. Dette sker ved langt de fleste psykiske sygdomme og problematikker.


Kognitiv adfærdsterapi handler om at identificere og udfordre urealistiske og uhensigtsmæssige tanke– og adfærdsmønstre, for dermed at skabe positiv udvikling.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv er en effektiv terapiform, der tager udgangspunkt i forskning om, at det ikke er tilstedeværelsen af negative og katastrofeprægede tanker, der gør os ængstelige og triste. Det er derimod den opmærksomhed og mængde af tid, vi bruger på at dyrke tankerne, der kan gøre os forpinte.


Dette kaldes Cognitive Attentional Syndrome (CAS) eller kognitivt opmærksomhedssyndrom. CAS indebærer en tendens til at overtænke, gruble og bekymre sig om negative tanker, samt til at holde øje med trusler og farer. Dette medfører videre en tendens til dysfunktionel adfærd, der fastholder de følelsesmæssige problemer.


Overordnet set er grunden til, at man udvikler lidelser som angst, at man reagerer på sine negative tanker.