Psykolog Vejle, Anne Mette Gorrisen

Supervision

Jeg tilbyder supervision til professionelle, som arbejder med børn og unges udvikling og trivsel. Jeg har bred viden om psykologiske og neuropsykologiske problemstillinger, der kan optræde i barndommen og ungdommen. 


Supervisionen kan både være sagsrettet, hvor der lægges vægt på teori, forskning, erfaring og drøftelser og at få sat den enkeltes kompetencer i spil. Supervisionen kan også være fagpersonlig, hvor det undersøges, hvordan de personlige erfaringer influerer i mødet med en faglig problemstilling. Denne type supervision kan være væsentlig for den faglige udvikling og trivsel.

En grøn skov med lidt tåge set for oven

For psykologer


Jeg er autoriseret og godkendt specialist i psykoterapi med børn og unge og yder på den baggrund supervision til psykologer på vej mod autorisation eller specialistgrad i psykoterapi. Supervisionen kan foregå individuelt eller i en gruppe.


Hvis der ønskes et længere supervisionsforløb afhænger prisen af antal deltagere og omfang. Du kan sende mig en mail detaljer om deltagerantal, timetal og geografi. Så vender jeg tilbage med en pris.