Psykolog Vejle, Anne Mette Gorrisen

Forældrerådgivning

Det at være forældre kan medføre en masse tvivl og spørgsmål om bl.a. børneopdragelse, konflikthåndtering, grænsesætning mm. Det kan også være bekymringer og udfordringer relateret til, at ens barn mistrives fagligt eller socialt, hvis barnet ikke vil i skole eller mistanke om ADHD eller autisme.


Jeg vil i samtale med jer give jer konkret sparring, råd samt værktøjer og være med til at hjælpe jer til større forståelse for jeres barns reaktionsmønstre. Jeg vil give viden og indsigt, som kan hjælpe jer til at skabe den hverdag og det familieliv, I ønsker og drømmer om samt hjælpe jer til at støtte jeres barn bedst muligt.


Jeg tilbyder også vejledning og psykoedukation til forældre, hvis barn har fået en diagnose som autisme eller ADHD/ADD. Her kan jeg hjælpe jer med øget viden om diagnosen og overføre den viden til praktiske handlemuligheder.


Et forløb til jer forældre kan være alt fra få samtaler til forløb over længere tid. Det vurderes ud fra jeres ønsker og behov.


Jeg tilbyder også undersøgelser og udredning af børn og unge, hvor der er mistanke om autisme eller ADHD/ADD eller mistanke om høj eller lav begavelse. Ud fra en undersøgelse kan jeg give mere målrettet rådgivning og værktøjer.